Các món ăn vặt tại Đà Nẵng

20/11/2014 - 02:50 AM

Nói đến Đà Nẵng là nói đến thành phố du lịch với rất nhiều cảnh đẹp mê hồn, bên cạnh đó ăn vặt Đà Nẵng cũng là một nét văn hóa ẩm thực rất độc đáo của mảnh đất nới này.